Valná hromada 2011 PDF Tisk Email
Středa, 14 Prosinec 2011 17:18

5. března 2011
Jako každý rok se i letos sešli sokolové ke své valné hromadě. Na programu bylo mimo jiné: Zahájení, Valná hromadaValná hromadakterého se ujala starostka Jana Chmelařová. Přivítala všechny přítomné sestry a bratry a konstatovala, že valná hromada je usnášení schopná.
Jako zapisovatelka z jednání valné hromady byla navržena sestra Vladimíra Šedivá. Po schválení programu přečetla starostka Jana Chmelařová zprávu starostky. V úvodu informovala všechny přítomné, že valná hromada bude volební neboť požádala výbor o uvolnění z funkce starostky, a to z důvodů rodinných a zdravoValná hromadatních. Dále zhodnotila činnost Sokola, jak v oblasti sportovní, tak i kulturní. Konstatovala, že po sportovní stránce se Sokolu daří, ale co se týče kultury je to trošku horší. V závěru poděkovala těm nejaktivnějším a nejvěrnějším sestrám a bratrům a slíbila pomoc budoucí nové starostce..V dalším bodu programu vystoupila se zprávou o hospodaření sestraValná hromada Petra Čadová. Valná hromada ji vzala na vědomí. Se zprávou o sportovní činnosti vystoupila náčelnice sestra Jarka Suchomelová. Seznámila přítomné s cvičením od nejmladších dětí až po seniorky a seniory. Tělocvičná jednota se zviditelňuje také pravidelným konáním turnajů ve volejbale a stolním tenise. Tyto turnaje jsou hojně navštěvovány jednak pro svou kvalitu a jednak pro vynikající pohostinství, o které se starají sestry z tělocvičné jednoty. Ženy začnou na podzim s nácvikem pro VX. slet Sokolů. Skladba je komponována na hudbu A. Dvořáka „Česká svita“ a celostítní cvičitelkou bude naše známá z posledního sletu sestra Maruška Skácelová. V závěru své zprávy sestra náčelnice poděkovala všem sportovcům za jejich práci pro jednotu a popřála jim do sletového roku mnoho zdaru. Dále starostka přečetla plán kulturních a sportovních akcí nJana Chmelařováa rok 2011, Valná hromadase kterým přítomní souhlasili. V dalším bodu programu proběhla doplňková volba starosty TJ. Na její post byla výborem navržena sestra náčelnice Jaroslava Suchomelová.  Valná hromada návrh odsouhlasila. Novou starostkou Tělocvičné jednoty Sokol Štěpánov se stala sestra Jaroslava Suchomelová. V závěru valné hromady proběhla rušná diskuse. Nově zvolená starostka poděkovala sestře Janě Chmelařové k více jak desetileté práci ve funkci starostky. Bylo toho hodně, co pro Sokol Štěpánov udělala. Všichni doufají, že Jana i nadále zůstane velmi platnou členkou Sokola.

Aktualizováno Středa, 14 Prosinec 2011 18:21