Valná hromada TJ Sokol Štěpánov PDF Tisk
Po roce se 3 března 2012 sešli sokolové ke své valné hromadě, ve které hodnotili uplynulý rok 2011. Byl to první rok v nové funkci starostky Jarky Suchomelové, která přivítala všechny přítomné sestry a bratry a konstatovala, že valná hromada je usnášení schopná. Ve své zprávě se starostka zmínila o úspěších sokolů jak po sportovní stránce, tak i po kulturní. Divadelní kroužek Štěk se v červnu představil s novou premiérou pohádky Jak Kašpárek vysvobodil Honzu krále a sklízel úspěchy i na divadelních přehlídkách. Úspěšný byl i XI. Divadelní ples a Sokolské šibřinky, na kterých se sešlo 120 masek.
Po sportovní stránce se tělocvičná jednota zviditelňuje již tradičním pochodem do Javoříčka, který se koná vždy na začátku května. Loni se šel jubilejní X. ročník a byl netradiční v tom, že se vycházelo z Javoříčka a cíl byl ve Štěpánově. Také tradiční turnaje jak ve volejbale, tak i ve stolním tenise měly úspěch v hojné účasti družstev i jednotlivců pro skvělou organizaci i pohostinnost.
V září začaly ženy s nácvikem na XV. Všesokolský slet, který se bude konat ve dnech 5. a 6. července 2012 v Praze v SYNOT TIP Aréně.
Změny také nastaly na sokolovně. Byla ušita nová revuálka a jeviště dostalo nové obložení, o které se postarali bratři Uvízlové. V listopadu loňského roku bylo na sokolovně instalováno nouzové osvětlení a pak proběhla rekonstrukce podlahy. I přes problémy, které potom nastaly, mohla letos začít plesová sezóna. V závěru své zprávy sestra starostka poděkovala všem sokolům za jejich práci pro jednotu a popřála jim do sletového roku mnoho zdaru.
V dalším bodu programu vystoupila se zprávou o hospodaření sestra Petra Čadová. Valná hromada ji vzala na vědomí.
O sportovní činnosti oddílů informovali jednotliví vedoucí a starostka přečetla plán kulturních a sportovních akcí na rok 2012, se kterým přítomní souhlasili. Před závěrečnou diskusí se peklem rozezněla sokolská píseň Šestého července.
                                                                            Tak ZDAR XV. VŠESOKOLSKÉMU SLETU